Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
Szukaj w tym dziale:

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Dowódca JRG  – kpt. mgr inż. Maciej Połeć

  

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

p. o. Z-cy Dowódcy JRG - asp. sztab. Józef Wójcik